Wolontariat

OPIEKUN MGR BEATA NOBILEC

Wolontariat działający w Internacie to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od października  2012 roku.

CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU
 • Propagowanie idei wolontariatu.
 • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
 • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
 • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
 • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

O nas

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.