Cyberbezpieczni

OPIEKUN MGR EWA KUJAWA-SZURA

  

Czas trwania: rok szkolny 2023/2024

Uczestnicy: wychowankowie  ich rodzice oraz kadra pedagogiczna.

Cel główny:

Zwrócenie uwagi młodzieży na wielorakie zagrożenia płynące z aktywności w sieci.

Cele szczegółowe:

1. Uświadomienie wychowankom i ich rodzicom negatywnych społecznych, etycznych i prawnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej.

2. Promocję odpowiedzialnej postawy dorosłych oraz prawa młodzieży do bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego.

3. Zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego dostępu do Internetu.

4. Uświadomienie młodzieży i rodzicom możliwych zastosowań Internetu oraz zagrożeń wynikających z jego użytkowania.

5. Promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń.

6. Stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych.

7. Zapoznanie młodzieży, rodziców i nauczycieli z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz telefonu komórkowego.

8. Informowanie młodzież, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.

9. Kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy w czasie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Kształtowanie mądrego użytkownika mediów.

10. Motywowania do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników internetu

 

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

Adres

Bursa Szkolna w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

tel. +48 18 446 05 81
e-mail: biuro@bursastarysacz.pl

Konto
ING Bank Slaski S.A Oddzial Nowy Sacz
19 1050 1722 1000 0090 3190 1722

Mapa dojazdu