Pracownia w Bursie


OPIEKUN MGR MAŁGORZATA TARSA-BIELAK


S jak Sztuka

K jak Kultura

I jak Intelekt.

 

Pracownie w bursie  tworzy młodzież, której w rozwoju pasji oraz zainteresowań pomagają wychowawcy związani z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Jesteśmy otwarci  na różnorodne inicjatywy wychowanków, którzy realizują siebie poprzez sztukę, rozwijają swoje zainteresowania, kształtują osobowość, stając się wyczulonymi na piękno i wrażliwymi na drugiego człowieka.

Pracownia swoją działalność rozpoczęła w 2009 roku w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu (od 2021r. Bursa Szkolna w Starym Sączu). Obecnie posiada dobrze wyposażoną salę przeznaczoną do praktycznych ćwiczeń oraz działań artystycznych jak również zaplecze wystawiennicze do prezentacji osiągnięć młodzieży (Galeria art.).

Zakres merytoryczny, charakter i formy zajęć dostosowane są do zainteresowań wychowanków, liczebności grupy, wyznaczonych celów, potrzeb placówki i lokalnego środowiska. Treści programowe zostały ujęte w płaszczyznach działalności, które wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. Wyznacznikiem typu zajęć artystycznych proponowanych wychowankom  są zainteresowania młodzieży.

Realizowane zadania mają charakter interdyscyplinarny obejmujący działania inspirująco-integrujące w zakresie sztuk pięknych. tj. malarstwo, rysunek, muzyka, film, teatr edukacja medialna.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

Adres

Bursa Szkolna w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

tel. +48 18 446 05 81
e-mail: biuro@bursastarysacz.pl

Konto
ING Bank Slaski S.A Oddzial Nowy Sacz
19 1050 1722 1000 0090 3190 1722

Mapa dojazdu