dla kontynuujących

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

INFORMACJE DLA OSÓB WYRAŻAJĄCYCH WOLĘ KONTYNUACJI ZAKWATEROWANIA W PLACÓWCE

 

 I.  Terminy rekrutacji:

  1. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 09.05 do 26.07.2022 r., w tym:
  • składania deklaracji o kontynuowaniu pobytu w placówce (dotyczy uczniów aktualnie mieszkających w bursie): od 04.05 do 10.06.2022 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych: 13.06.2022 r.

       2. Potwierdzenie woli kontynuacji pobytu w bursie (uiszczenie zaliczki za zakwaterowanie na nr konta bankowego: 19 1050 1722 1000 0090 3190 1722.

           

           W treści przelewu proszę wpisać: opłata za  zakwaterowanie syna/córki, za miesiac wrzesień 2022r .

           Przelewy proszę dokonywać  od 01.07 do 24.07.2022 r.

           Kwota będzie podana w lipcu br. Brak wpłaty wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

      3. Ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych: 26.07.2022 r. godz.12.00

      4. Podpisanie aneksu do umowy z rodzicami wychowanków kontynuujących pobyt w bursie:

          od 23.08 do 26.08.2022 r.  osobiście w godzinach pracy biura - pokój nr 4, pawilon A (od godz.8.00 – 14.00), lub wysłać Poczta Polska

          na adres ; Bursa Szkolna, ul. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sacz

 

 II.   Dokumenty obowiązujące:

III.   Ważne informacje:

  1. Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.
  2. W przypadku ilości deklaracji przekraczających ilość miejsc w Bursie deklaracja złożona przez wychowanka przebywającego w placówce na kontrakcie lub posiadającego status pobytu warunkowego zostaje rozpatrzona negatywnie.
  3. Do kontynuacji zamieszkania upoważniona jest osoba, która w okresie składania deklaracji jest wychowankiem bursy lub mieszkała w placówce do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.
  4. Rodzice dzieci niepełnoletnich, przebywający poza granicami Polski powinni uregulować sytuację prawną dziecka tj. ustanowić sądownie opiekuna prawnego bądź ustanowić sądownie pieczę zastępczą i przedstawić dokument wraz z deklaracją kontynuowania zakwaterowania w bursie. W przypadku braku deklaracji wniosek o kontynuację zostanie rozpatrzony negatywnie.
  5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości  w siedzibie bursy oraz na stronie internetowej placówki.