Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

 TERMIN W   POSTĘPOWANIU  REKRUTACYJNYM  UZUPEŁNIAJĄCYM

 

1). Przez cały rok szkolny od 20-27 dnia każdego miesiąca w miarę wolnych miejsc

Obowiązujące dokumenty;

  • Wniosek z załącznikami
  • Zdjęcie-1 szt.
  • Opinia z ostatniej szkoły (klasy)
  • Umowa
  • Druk meldunku
  • zaświadczenia ze szkoły o przyjęciu ucznia do danej klasy, szkoły ponadpodstawowej.