Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

 1. POSTĘPOWANIE

 

 • Od 10 maja do 13 czerwca, do godz. 15.00
 • Składanie deklaracji przez wychowanków kontynuujących  przyjęcie do Bursy (dotyczy uczniów aktualnie mieszkających w bursie).
 • Na rok szkolny 2023/2024 obowiązuje umowa i aneks z roku 2022/2023
 • Druki do pobrania w zakładce REKRUTACJA ; dla kontynuujących

 

 • 16 czerwiec (piątek) do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości  listy  wychowanków którzy zdeklarowali się na kontynuowanie  zakwaterowania w Bursie

 • Od 15 maja do 12 lipca  do godz. 14.00
 • Składanie wniosków   o przyjęcie  do  Bursy  przez uczniów którzy ukończą (ukończyli) w br. szkołę podstawową lub  przez uczniów którzy  już uczęszczają do szkoły ponadpodstawowej.
 • Druki do pobrania w zakładce REKRUTACJA; dla rekrutujących

    

 • 19 lipca (środa) godz. 12.00

  Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów  niezakwalifikowanych przyjętych do Bursy ( w tym wychowanków kontynuujących)

 

 • Od 19 lipca (środa) do 26 lipca (środa) do godz. 14.00
 • Dostarczenie zaświadczenia ze szkoły o przyjęciu ucznia do danej klasy   szkoły ponadpodstawowej.
 • Potwierdzenie woli pobytu w bursie (uiszczenie zaliczki za zakwaterowanie w kwocie 110 zł. na nr konta bankowego: 19 1050 1722 1000 0090 3190 1722.
 • W treści przelewu proszę wpisać: opłata za  zakwaterowanie syna…/córki…, za miesiąc wrzesień 2023r .
 • Przelewy proszę dokonywać  od 10 – 24 lipca 2023 r.

Brak wpłaty wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

 • 28 lipca (piątek)), godz. 12.00

           Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( w tym wychowanków kontynuujących )

           do BURSY SZKOLNEJ na rok szkolny 2023/2024

 

 1. TERMIN W   POSTĘPOWANIU  REKRUTACYJNYM  UZUPEŁNIAJĄCYM

 

1). Przez cały rok szkolny od 20-27 dnia każdego miesiąca w miarę wolnych miejsc

Obowiązujące dokumenty;

 • Wniosek z załącznikami
 • Zdjęcie-1 szt.
 • Opinia z ostatniej szkoły (klasy)
 • Umowa
 • Druk meldunku
 • zaświadczenia ze szkoły o przyjęciu ucznia do danej klasy, szkoły ponadpodstawowej.