Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 1. POSTĘPOWANIE

 

 • Od 10 maja do 10 czerwca, do godz. 14.00
 • Składanie deklaracji przez wychowanków kontynuujących  przyjęcie do Bursy (dotyczy uczniów aktualnie mieszkających w bursie).
 • Druki do pobrania w zakładce REKRUTACJA ; dla kontynuujących

 

 • 13 czerwiec (czwartek) Podanie do publicznej wiadomości listy  wychowanków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  kontynuujących pobyt w Bursie.

 

 • Od 13 maja do 4 lipca  do godz. 14.00
 • Składanie wniosków   o przyjęcie  do  Bursy  przez uczniów którzy ukończą (ukończyli) w br. szkołę podstawową lub  przez uczniów którzy  już uczęszczają do szkoły ponadpodstawowej.
 • Druki do pobrania w zakładce REKRUTACJA; dla rekrutujących

 

 • 11 lipca (czwartek) godz. 12.00

                  Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych   

            Od 11-15  lipca

 • Dostarczenie zaświadczenia ze szkoły o przyjęciu ucznia do danej klasy   szkoły ponadpodstawowej.
 • Potwierdzenie woli pobytu w bursie (uiszczenie zaliczki za zakwaterowanie w kwocie 110 zł. na nr konta bankowego: 19 1050 1722 1000 0090 3190 1722. W treści przelewu proszę wpisać: opłata za  zakwaterowanie syna…/córki…., za miesiąc wrzesień 2024r .Przelewy proszę dokonywać  od 11 – 15 lipca 2024 r

Brak wpłaty wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

 • 16 lipca godz. 12.00

           Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów  przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych ( w tym    wychowanków kontynuujących ) do BURSY SZKOLNEJ  na rok szkolny 2024/2025

 

 1. TERMIN W   POSTĘPOWANIU  REKRUTACYJNTM  UZUPEŁNIAJĄCYM

 

1). Przez cały rok szkolny od 20-27 dnia każdego miesiąca w miarę wolnych miejsc

Obowiązujące dokumenty;

 • Wniosek z załącznikami
 • Zdjęcie-1 szt.
 • Opinia z ostatniej szkoły (klasy)
 • Umowa
 • Druk meldunku
 • zaświadczenia ze szkoły o przyjęciu ucznia do danej klasy, szkoły ponadpodstawowej.