Do zapłaty

  • Potwierdzenie woli pobytu w bursie (uiszczenie zaliczki za zakwaterowanie w kwocie 150 zł. na nr konta bankowego: 19 1050 1722 1000 0090 3190 1722. W treści przelewu proszę wpisać: opłata za  zakwaterowanie syna…/córki…., za miesiąc wrzesień 2024r 

  • Przelewy proszę dokonywać  od 11 – 15 lipca 2024 r

Brak wpłaty wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Zgodnie z Uchwałą nr 39/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 czerwca 2024r. informujemy,że zmianie uległy opłaty za pobyt i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Starym Sączu i od 1 wrzesnia 2024r. obowiązują następujące stawki;

1 zakwaterowanie 150,00zł- opłata miesięczna

2 wyżywienie całodzienne-20,00zł.

W razie pytań prosimy dzwonić  pod nr 18 446 18 53 biuro

Powyższa kwota podana w pliku PDF zawiera niedopłaty i nadpłaty .

Miesięczna opłata stała za zakwaterowanie w Bursie wynosi 150  zł, dzienne wyżywienie 20 zł (śniadanie, obiad, kolacja).

.

 

Nr. konta na które można dokonywać płatności za Bursę 

ING Bank Śląski S.A. Odział Nowy Sącz

19 1050 1722 1000 0090 3190 1722

 

 

W treści przelewy należy podać za kogo jest przelew, czyli:

Imię i Nazwisko wychowanka, i za co jest przelew czyli: za żywienie lub pobyt,  oraz za jaki okres czyli: miesiąc/rok