listy rekrutacyjne

  1. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Bursy Szkolnej w Starym Sączu z dnia 11 czerwca 2024r. dotyczący zakwalifikowania kandydatów kontynuujących pobyt  w placówce na rok szkolny 2024/25 - /plik pdf, załącznik nr 1/

 

  1. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Bursy Szkolnej w Starym Sączu z dnia 5 lipca 2024. r. dotyczący zakwalifikowania kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Bursy Szkolnej w Starym Sączu na rok szkolny 2024/25 - /plik pdf załącznik nr 1 i 2/

 

  1. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Bursy Szkolnej w Starym Sączu z dnia 15  lipca 2024. r. dotyczący przyjęcia kandydatów  do Bursy Szkolnej w Starym Sączu na rok szkolny -/plik PDF zał 1/

 

     4. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Bursy Szkolnej w Starym Sączu z dnia  sierpnia 202. r.dotyczycący listy kandydatów przyjętych  do Bursy Szkolnej w Starym Sączu na rok szkolny  (postępowanie uzupełniające)- Plik pdf