Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty  art. - malarstwo, rysunek, rzeźba, sztuka mediów,

Działania realizowane są zgodnie z zatwierdzonym na poszczególne lata harmonogramem  i tematyką. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin.

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych ze sztuką, a także realizację zadań z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów plastycznych. Nauczanie artystyczne obejmuje  także sztukę mediów i edukację wizualną która łączy w sobie klasyczne działania plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba) z nowoczesnym kształceniem w zakresie multimediów (fotografia, intermedia, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama, Internet). Realizowane działania odnoszą się także do aktualnych wydarzeń społecznych i artystycznych, kształcąc zdolność krytycznego odbioru telewizyjnych i internetowych przekazów medialnych.

Scenariusz każdych warsztatów ustalany jest na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami grupy, uczestnicy działają w warunkach przyzwolenia i akceptacji dla wszelkich sposobów realizacji zadań. Stwarza to korzystne warunki dla rozwoju twórczych poszukiwań.

Tematy spotkań  do wyboru w zależności od potrzeb twórczych i zaangażowania wychowanków.

Wystawy indywidualne i zbiorowe w ramach młodzieżowej galerii art.

Młodzieżowa galeria art. mieści się na terenie Bursy Szkolnej w Starym Sączu. Jej zadaniem jest upowszechnianie sztuki współczesnej oraz promowanie twórczości artystycznej młodzieży, prezentacja prac oraz osiągnięć w zakresie sztuk pięknych. tj. malarstwo, rysunek, w tym sztuki multimedialne. Działalność wystawiennicza i edukacyjna obejmuje stałą ekspozycje prac plastycznych wychowanków i zaplecze wystawiennicze do prezentacji osiągnięć młodzieży

W zbiorach galerii znajdują  się obecnie prace plastyczne  młodzieży  oraz publikacje dokumentalne .

W ramach w/w działań od 2012 roku na przełomie kwietnia i maja organizowany jest  także Przegląd Dorobku Artystycznego Bursy Szklonej w Starym Sączu, obejmujący koncert laureatów, wystawę wytworów plastycznych uczestników warsztatów oraz wręczenie Statuetek „za działalność twórczą na dany rok szkolny.

Wychowankowie mają także możliwość uczestnictwa w  do rozlicznych konkursów organizowanych w placówce i w instytucjach kulturalno-oświatowych z terenu województwa małopolskiego.

ZAPRASZAMY DO GALERII