listy rekrutacyjne

  1. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Bursy Szkolnej w Starym Sączu z dnia 14 czerwca . r. dotyczący zakwalifikowania kandydatów kontynuujących pobyt  w placówce na rok szkolny - plik pdf,  zał nr 1 plik pdf

 

  1. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Bursy Szkolnej w Starym Sączu z dnia 18 lipca 202. r. dotyczycący zakwalifikowania kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Bursy Szkolnej w Starym Sączu na rok szkolny - /plik pdf/

 

  1. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Bursy Szkolnej w Starym Sączu z dnia 27 lipca 202. r. dotyczycący przyjęcia kandydatów  do Bursy Szkolnej w Starym Sączu na rok szkolny - plik PDF

 

     4. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Bursy Szkolnej w Starym Sączu z dnia 28 sierpnia 202. r.dotyczycący listy kandydatów przyjętych  do Bursy Szkolnej w Starym Sączu na rok szkolny  (postępowanie uzupełniające)- Plik pdf