Pracownia Fotografii

 

OPIEKUN MGR BEATA NOBILEC

Ideą programu koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych wychowanków.

Zajęcia KF wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wychowanków oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest bardzo ważny. Dokumentowanie przemijającego czasu, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii. Mimo szalonego postępu technologicznego – od pierwszego utrwalonego zdjęcia na płycie szklanej w 1827 do aparatów cyfrowych, to idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi. Dokumentowanie historii, przyrody czy własnego życia stało się dla wielu ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań. Na kółku młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzanie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka czy historia.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

 


 

Nagroda specjalna

Nagroda specjalna

PRACOWNIA FOTOGRAFII
Z ogromną radością chciałabym wyrazić serdeczne słowa wdzięczności dla Pana redaktora Gazety Krakowskiej Stanisława Śmierciaka, za ufundowanie nagrody dla naszego utalentowanego wychowanka Daniela Bachledy , za jego wyjątkową twórczość fotograficzną.
Pana uznanie nie tylko doceniają wysiłek
i pasję naszego wychowanka, ale także stanowią ogromną dawkę motywacji do dalszego rozwoju artystycznego.
Dzięki takim gestom, wsparciu mogę inspirować młodych twórców do wyrażania siebie poprzez sztukę i wierzyć, że moja praca ma sens.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Pana życzliwość i wsparcie.
Daniel Bachleda wraz z mamą i Beata Nobilec opiekun pracowni