Rękodzielnia

OPIEKUN MGR KINGA SOŁTYS

„Jest coś głęboko satysfakcjonującego 
w nadawaniu czemuś kształtu własnymi rękami”.

/Patrick Rothfuss/

  • stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia,
  • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia,
  • zapoznanie z różnymi technikami pracy, stwarzanie okazji do eksperymentowania różnym materiałem,
  • wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania swojej pracy,
  • wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy,
  • doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi przyborami i materiałami,
  • rozwijanie wrażliwości zmysłowej i estetycznej,
  • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,
  • tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery podczas warsztatów,

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

Na zajęciach powstała przepiękna biżuteria...

Na zajęciach powstała przepiękna biżuteria...

RĘKODZIELNIA
Opiekun: Kinga Sołtys
 
Ostatnie zajęcia innowacyjne "Rękodzieło- bezcenna praca rąk własnych" były bardzo kreatywne, inspirujące i pełne radości. Pracowaliśmy z wykorzystaniem żywicy epoksydowej. Na zajęciach powstała przepiękna biżuteria, która w formie prezentu trafiła do Mam z okazji ich święta:)
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym przypinka i tekst „マン”
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Może być zdjęciem przedstawiającym biżuteria
Może być zdjęciem przedstawiającym biżuteria
Może być zdjęciem przedstawiającym mosiądz