Kółko profilaktyczne

Opiekun: mgr Halina Popiela

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” Hipokrates

Kółko Profilaktyczne ma na celu ukazać relacje człowiek-środowisko. Zaktywizować utajone możliwości młodego człowieka oraz ukształtować postawy czynne. Ukierunkować na właściwy temat określonymi treściami. Poprzez dostarczenie materiałów dla przyjęcia tych treści. Organizowanie spotkań z przedstawicielami grup społecznych zajmujących się zagadnieniami takimi jak profilaktyka żywienia, profilaktyka sportowa, profilaktyka zdrowotna itp

Profilaktyka to praktyczna część pedagogiki społecznej. Ma za zadanie opisywać, wyjaśniać i przewidywać rozwój zjawisk chorobliwych i szkodliwych dla społeczeństwa.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

 


 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami promują zrozumienie problematyki niepełnosprawności oraz dążenie do osiągnięcia pełnego i równego korzystania z praw człowieka. Ponadto ukazują korzyści płynące z integracji w aspekcie politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Z tej okazji wychowankowie bursy przy pomocy wychowawcy Haliny Popiela przygotowali audycję na temat niepełnosprawności która była przekazana drogą radiowęzłową w naszej bursie.

Czym jest niepełnosprawność? Światowa Organizacja Zdrowia określa niepełnosprawność jako każde ograniczenie lub niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub w zakresie uznawanym za typowe dla człowieka. Ideą obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwiększenie świadomości publicznej w zakresie ograniczeń, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne m.in. niedostosowane pomieszczenia, problemy w dostępie do informacji, trudności ze znalezieniem pracy oraz stereotypowe postrzeganie niepełnosprawnych jako osoby niezaradne życiowo, a korzyści płynące z integracji osób niepełnosprawnych odnaleźć można w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. 13 grudnia 2006 roku została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypomina nam, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich bez względu na kategorię sprawności oraz zachęca do likwidacji barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania. Niepełnosprawność wcale nie musi ograniczać, każdy chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby niepełnosprawne nie są tu wyjątkiem. Niepełnosprawność nie jest chorobą, jest stanem, który niesie ze sobą ograniczenia, często znaczne. Niepełnosprawność nie zamyka drogi do normalnego funkcjonowania w życiu, w pracy, w szkole, w rodzinie, nie uniemożliwia tego, a jedynie utrudnia. Trzeba zrobić wszystko, aby wykorzystać istniejące możliwości, zdolności rozpocząć życie na nowo. Niepełnosprawność nie musi wykluczać mówi Stanisław Kmiecik który urodził się bez rąk, ale ich brak w niczym mu nie przeszkadza. Nogami maluje niesamowicie kolorowe obrazy. Pasję do malarstwa łączy z ulubionymi grami komputerowymi oraz jazdą samochodem, który sam prowadzi nogami. Ma pięcioro dzieci. Od 1989 roku jest stypendystą Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami z siedzibą w Księstwie Lichtenstein Własnym przykładem pan Kmiecik udowadnia, że brak rąk w niczym nie przesądza. Trzeba cieszyć się życiem. 10-letnia Martyna Gruca z Kąclowej koło Nowego Sącza urodziła się z niedorozwojem rąk. Nogi służą jej jako ręce. Potrafi nimi jeść, ubrać się, umyć głowę i przede wszystkim tworzyć piękne obrazy! Mimo niepełnosprawności rozwija swoją pasję jaką jest malarstwo. Nie można pokazać, że się czegoś nie da, bo dla chcącego nic trudnego – mówi dziewczynka która jest najmłodszą Polską stypendystką Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami. 

Opiekun; Halina Popiela