do pobrania

  1. Do pobrania dla kontynuujących:

 

  1. Do pobrania dla rekrutujących:

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych:

 

  1. Do pobrania (zakwaterowanie)
  • Zgłoszenie pobytu czasowego – druk (wypełnić wg wzór). (dostępna od sierpnia br.)
  • Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego w związku z zakwaterowaniem dziecka w bursie (dostępna od  sierpnia br.)