Łączymy pokolenia

 OPIEKUN; MGR BEATA NOBILEC, MGR EWA KUJAWA-SZURA

 

Projekt współpracy młodzieży  ze środowiskiem Seniorów „Łączymy Pokolenia” na rok szkolny 2023/2024

Adresaci projektu:

- młodzież mieszkająca w Bursie Szkolnej w Starym Sączu w roku szkolnym 2023/24

- środowisko seniorów w Starym Sączu

Czas trwania projektu: rok szkolny 2023/2024

Cele projektu:

- uwrażliwienie młodzieży na problemy osób starszych i samotnych,

- zaangażowanie wychowanków w działalność na rzecz środowiska seniorów,

- pomoc osobom starszym w zrozumieniu świata współczesnych młodych ludzi,

- integracja młodzieży mieszkającej w Bursie z seniorami w Starym Sączu.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

Adres

Bursa Szkolna w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

tel. +48 18 446 05 81
e-mail: biuro@bursastarysacz.pl

Konto
ING Bank Slaski S.A Oddzial Nowy Sacz
19 1050 1722 1000 0090 3190 1722

Mapa dojazdu