Kultura z klimatem

Kultura z klimatem

EKOLOGICZNY OGRÓD

KULTURA Z KLIMATEM

 

„Mamy tylko jedną Ziemią, a je j przyszłość

zależy od każdego, na pozór niewielkiego

ludzkiego działania, zależy od każdego z nas "Florian Plit

Czy znamy świat w którym przyszło nam żyć

Opiekun; mgr Halina Popiela

 

Z czasem środowisko przyrodnicze ulega ciągłym zmianom. Zmiany te są naturalnym procesem  działających na Ziemi, a także w coraz większym stopniu są spowodowane działalnością człowieka Celem kółka kultura z klimatem:

  • jest edukacja która ma kształtować pełny obraz relacji między człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą, ukazywać zależności człowieka od środowiska, uczyć odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku przyrodniczym poprzez:

— uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,

— kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,

— przewidywanie i ocena następstw działalności człowieka,

— wdrażanie do czynnej ochrony przyrody,

— umiejętne segregowanie odpadów,

— umiejętne wykorzystanie surowców wtórnych.

  • Spotkania ze specjalistami od spraw ekologii

Na postawy młodzieży wobec ekologii i produktów przyjaznych środowisku ogromny wpływ mają osoby uznawane przez nich za autorytety.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.