Kółko „estetyczni”- poznaj swój styl

Kółko „estetyczni”- poznaj swój styl

Kółko „estetyczni”- poznaj swój styl
Opiekun: Danuta Cebula
 
Program kółka „estetyczni” ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych edukacją zdrowotną oraz promocją zdrowia w środowisku lokalnym. Obejmuje edukację do zdrowia, działania ukierunkowane na zmianę środowiska fizycznego i społecznego (zasady savoir-vivre'u na co dzień, kreowanie ubioru, aranżacja, stylizacja wnętrz ,planowanie i dekorowanie wnętrz o różnym przeznaczeniu oraz tworzenie systemu wsparcia dla wychowanków.
Podstawowym zadaniem w/w działalności będzie nauczanie (przekazywanie wiedzy), uczenie o zdrowiu (kształtowanie umiejętności praktycznych) , lansowanie postawy prozdrowotnej (zaszczepianie norm, wzorów, wartości), , a także mediacja między ludźmi a ich środowiskiem dotycząca zarówno indywidualnych wyborów, jak i działalności społecznej.